เป็นหน่วยกำลังรบที่มีศักยภาพตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีความพร้อมที่จะทำทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกมิติ ด้วยหัวใจ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์บุคคล องค์วัตถุ ที่มีอยู่ควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัว  
     
     
 
น.ท.สุรศักดิ์ รัตนพิมพ์
ผบ.พัน ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.
 
เมนูหลัก
 
ประวัติหน่วย
วิสัยทัศ
เกียรติประวัติหน่วย
อดีตผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
มูลนิธิพลเรือนเอกเปรม
ติดต่อสอบถาม
ผู้ดูแลระบบ
 
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด   
 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 สนับสนุนสถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก
วันที่ 13 มีนาคม 2562 สนับสนุนสถานที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล ทร.ในพื้นที่ภาคใต้...
 
   ข่าว ประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด   
ระเบียบกองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาว...  (ดู : 27)
ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ "สนับสนุนส่งเสริมระบอบป...  (ดู : 21)
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 25...  (ดู : 20)
พระบรมราโชวาท ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่...  (ดู : 22)
คำพ่อสอน เรื่อง “ความพอดี” พระบรมราโชวาทของพระบาท...  (ดู : 19)
   กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
ดูทั้งหมด   
วันที่ 11 มีนาคม 2562 กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ประดิ... (ดู : 2)
กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่อ... (ดู : 22)
กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กั... (ดู : 22)
กลุ่มแม่บ้าน ร่วมพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ใ... (ดู : 19)
กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วมได้กระทำพิธีสักการะ ถวา... (ดู : 23)
หน่วนงานในเครือข่าย
 
   กิจกรรม ลูกเสือ
ดูทั้งหมด   
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.พัน....
   กิจกรรม ฉก.นย.ทร.33
ดูทั้งหมด   
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs