เป็นหน่วยกำลังรบที่มีศักยภาพตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีความพร้อมที่จะทำทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกมิติ ด้วยหัวใจ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์บุคคล องค์วัตถุ ที่มีอยู่ควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัว  
     
     
 
น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง
ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.
 
เมนูหลัก
 
ประวัติหน่วย
วิสัยทัศ
เกียรติประวัติหน่วย
อดีตผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
มูลนิธิพลเรือนเอกเปรม
ติดต่อสอบถาม
ผู้ดูแลระบบ
 
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด   
 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อ่านสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน...
 
   ข่าว ประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด   
ระเบียบกองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาว...  (ดู : 344)
ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ "สนับสนุนส่งเสริมระบอบป...  (ดู : 240)
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 25...  (ดู : 212)
พระบรมราโชวาท ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่...  (ดู : 232)
คำพ่อสอน เรื่อง “ความพอดี” พระบรมราโชวาทของพระบาท...  (ดู : 243)
   กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
ดูทั้งหมด   
ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.พร้อ... (ดู : 245)
วันทีี่ 29 มีนาคม 2562 ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.พิสิษฐ... (ดู : 297)
วันที่ 11 มีนาคม 2562 กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ประดิ... (ดู : 787)
กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่อ... (ดู : 256)
กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กั... (ดู : 257)
หน่วนงานในเครือข่าย
 
   กิจกรรม ลูกเสือ
ดูทั้งหมด   
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิ...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.พัน....
   กิจกรรม ฉก.นย.ทร.33
ดูทั้งหมด   
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.น...
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs