มูลนิธิพลเรือเอกเปรม
 ความเป็นมาของการก่อตั้งมูลนิธิ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 95 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


ความเป็นมา
ของการก่อตั้งมูลนิธิ  พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท์  ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

     สืบเนื่องจากการจัดกำลังพลของ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  ปฏิบัติงาน ณ บ้านติณสูลานนท์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ นาวาโท ทศนุ เชียงทอง  ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมอวยพรวันเกิดของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ้านติณสูลานนท์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในเวลานั้นเองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิ ฯ เนื่องจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปรารภว่าท่านได้ใช้กำลังพลของกองพันทหารราบที่ ๘ ฯ เป็นระยะเวลานาน จึงได้ดำริให้ กองพันทหารราบที่ ๘ ฯ ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ  โดย ฯพณฯ จะให้จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ ฯ
     กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตามดำริและวัตถุประสงค์ของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จนเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จึงได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิ  พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ต่อมาเมื่อ  ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ได้มอบเงินให้มูลนิธิ  พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) นับเป็นความกรุณาของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มีต่อมูลนิธิ พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ข้าราชการ พลทหาร ตลอดจนครอบครัว ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่งกองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  ได้กระทำพิธีเปิดป้ายมูลนิธิ พลเรือเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์  โดยได้เรียนเชิญ นาวาเอก สนธยา  น้อยฉายา  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  เป็นประธานในการเปิดป้ายมูลนิธิ ฯ

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs