เกียรติประวัติหน่วย
 ปราบปราม ผกค. ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 89 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

 

นาวาโท ชุมพร  โชติโยธิน
ผบ.ฉก.นย.๒๑๘๑


ปราบปราม  ผกค.  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช๗  ตุลาคม  ๒๕๒๑ - ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๒

 

      นับตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๒๒ เป็นต้นมา  คือ  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  ๒๕๒๒  ซึ่งอยู่ระหว่างที่พลเรือโท  ยุทธยา  เชิดบุญเมือง  เป็นผู้บัญชาการกรมนาวิโยธิน  ได้อนุมัติให้เปลี่ยนระบบใช้ชื่อตัวเลขของหน่วย  ฉก.นย.  เป็นเลขสี่ตัว  คือ เลขสองตัวแรกแสดงถึง ปี  พ.ศ. ที่หน่วยออกปฏิบัติการ  เลขตัวที่สามแสดงถึง หน่วยกองพัน ที่ออกปฏิบัติราชการ  เลขตัวที่สี่แสดงถึงจำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติราชการ ตัวอย่างเช่นคำว่า  ฉก.นย.๒๑๘๑  แสดงให้ทราบว่า  ในปี ๒๕๒๑  พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.  เป็นหน่วยหลักจัดกำลัง  ฉก.นย.  นี้  และนับเป็นครั้งที่ ๑  ในการจัดกำลังของ  พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.  ตามระบบนี้

การจัดกำลัง  

      ฉก.นย.๒๑๘๑  สนธิกำลังจาก  พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.  ประกอบด้วย  บก.ฉก.นย.๒๑๘๑  ร้อย.บก.และบริการ ฯ,  ๓ กองร้อยปืนเล็ก,  ๑ กองร้อยปืนใหญ่ ๑๐๕ มม.,  ๑ หมวดบินทหารเรือ  มี  นท.ชุมพร  โชติโยธิน  ผบ.พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.  เป็น  ผบ.ฉก.นย.๒๑๘๑,  ร.อ.ต่อบุญ  ไกรฤกษ์  เป็น  ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒  และ  ร.อ.เทอดศักดิ์  พรหมศิริ  เป็น ผบ.รัอย.ปืนเล็กที่ ๓  ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ กับ  ทภ.๔/กอ.รส.ต.
 
ภารกิจ
 

     ปราบปราม  ผกค.  ในเขต  อำเภอท่าศาลา , อำเภอสิชล , อำเภอขนอม  และกิ่งอำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยการพิสูจน์ทราบ  กวาดล้าง  ทำลาย  และสร้างความกดดันทุกรูปแบบต่อ  ผกค.  เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่

เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๒๑๘๑

     เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๒๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ  พร้อมด้วย  สมเด็จพระพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๒๑๘๑  และพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ เพื่อบำรุงขวัญให้กับทหาร  ฉก.นย.๒๑๘๑

 

 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ  ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ

 

 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร


ผลการปฏิบัติ 

สามารถปราบปราม ผกค.ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างได้ผลดี

 - ปะทะ ผกค. ๒๒ ครั้ง
 - ถูกกับระเบิดของ ผกค. ๒๒ ครั้ง
 - ถูกซุ่มโจมตีและยิงรบกวนฐานฯ ๗๔ 
 - ยึดอาวุธปืน ปสบ.๘๗ ได้ ๓ กระบอก และกระสุนปืนจำนวนมาก
 - ยึดเอกสารปลุกระดมมวลชน และเครื่องใช้ได้จำนวนมาก

 

 

 

 

 


สรุปผลการสูญเสีย 
 
ผู้เสียชีวิต สังกัด พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.

 ๑. ร.ต.สุทธยา เก่งอนันตานนท์
 ๒. ร.ต.วิทยา ซึมสุวรรณ
 ๓. ร.ต.ปรีชา อัศวกุล
 ๔. ร.ต.ณรงค์ แซ่จี่
 ๕. ร.ต.สุรัตน์ ไท้สุวรรณ
 ๖. ร.ต.รณชัย จันทร์โย
 ๗. จ.อ.องอาจ พึ่งสกุล
 ๘. จ.อ.กลิ่น แก้วยวน
 ๙. จ.ท.วัฒนไชย รัตนอุดม
 ๑๐.จ.ท.ประสาร ดวงรัตน์ 

 

 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs