เกียรติประวัติหน่วย
 ฉก.นย.ภต. (งป.๒๗)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 78 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

น.ท.วิม  สุตะพาหะ
รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ภต. (งป.๒๗)
๑  ตุลาคม  ๒๕๒๖ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๗

     นับตั้งแต่ปีงปประมาณ ๒๕๒๗  หรือ ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๖  เป็นต้นมา  กรมนาวิกโยธินได้เลิกระบบการใช้เลข ๔ ตัว  เรียกชื่อหน่วย  ฉก.นย.ภาคใต้  และให้เปลี่ยนใช้ชื่อใหม่ว่า  “ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้”  กำหนดเขียนชื่อย่อว่า “ ฉก.นย.ภต.” และเพื่อให้หน่วยนี้ไม่เกิดการสับสนในการเรียกชื่อกับหน่วย ฉก.นย.ภต. ในปีต่อ ๆ ไป จึงมักจะมีวงเล็บบอกปีงปประมาณของหน่วยขึ้น กำกับไว้ด้วยอย่างเช่น ในปีนี้เขียนว่า ฉก.นย.ภต.(งป.๒๗)

การจัดกำลัง

     ฉก.นย.ภต.(งป.๒๗) สนธิกำลังจาก พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ประกอบด้วย บก.กรม ร.๓ นย.,ร้อย.บก.กรม ร.๓ นย., กองร้อยทหารปืนใหญ่, หมวดบินทหารเรือ, หมวดพยาบาล, ชุดช่าง, ชุดสารวัตร และชุด ปจว.มี น.อ.ชีวิน  ปิ่นทอง รอง ผบ.กรม ร.๓ นย.เป็น ผบ.ฉก.นย.ภต.การที่ในปีนี้จัดให้ รอง ผบ.กรม ร.๓ นย.เป็น ผบ.ฉก.นย.ภต. ก็ด้วยเหตุผลว่า  ผบ.กรม ร.๓ นย. คือ น.อ.สง่า  แดงดีเลิศ  มีอาวุโสกว่า  ผบ.พตท.๔๓  ที่ ฉก.นย.ภต.ไปขึ้นการควบคุมทางยุทธการเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่า น.อ.ชีวิน ปิ่นทอง ซึ่งควรจะได้รับการยกย่องมานานแล้วว่าเป็น “วีรบุรุษภูหินร่องกล้า” เป็นผู้ได้รับความยากลำบากตรากตรำกับชีวิตราชการชายแดนรวมประมาณ ๒๐ ปี ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ.ฉก.นย.ภต.มาได้เพียง ๓ เดือน เท่านั้นได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงเมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ ที่ โรงพยาบาลศิริราช น.ท.วิม สุตพาหะ ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.อยู่ในขณะนั้น ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น รรก.แทน ผบ.ฉก.นย.ภต.  อีกตำแหน่งหนึ่งตั้งแต่วันที่  ๒๗  ธันวาคม  เป็นต้นไป

ภารกิจ 

     ต่อสู้เพื่อเอาชนะการก่อการร้ายทุกรูปแบบโดยเร็วที่สุด  เพื่อยุติสงครามปฏิวัติและสร้างสรรค์ความสงบในเขตพื้นที่ อำเภอรือเสาะ, อำเภอระแงะ, อำเภอศรีสาคร  และกิ่งอำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส
 การปฏิบัติ  สามารถยึดและทำลายค่ายพักของฝ่ายตรงข้าม  ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมาก

 

ร.ต.วัชรา  พวงไสว  ผบ.มว.ปืนเล็ก ฯ พร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาปะทะกับ ขจก.ได้ศพ ขจก. ๑ ศพ


สรุปผลการปฏิบัติ

 -   ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม  ๒ ครั้ง
 -   ยึดค่ายพักของฝ่ายตรงข้ามได้ ๒ ค่าย
 -   ถูกฝ่ายตรงข้ามซุ่มโจมตี ๒ ครั้ง
 -   ฝ่ายตรงข้ามยิงรบกวนฐาน ๑ ครั้ง
 -   ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้คือ  ปืนนาโต้  ๑ กระบอก  กระสุน ๒๐๐ นัด  ซองกระสุน ๓ ซอง และ ยุทธปัจจัยเป็นจำนวนมาก
 - ร.ต.วัชรา  พวงไสว ผบ.มว.ปืนเล็ก ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลกล้าหาญของ กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๒๗
 
สรุปผลการสูญเสีย  
ผู้เสียชีวิต  สังกัด  พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.

๑.   ร.ต.สุบิน ช่วยสงคราม เสียชีวิต
๒.   พ.จ.อ.มาโนช ปานสันเที๊ยะ เสียชีวิต
 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs