เกียรติประวัติหน่วย
 ฉก.นย.๒๕๓๒
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 80 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

น.ท.สมศักดิ์  วิริยะศิริ

ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.


ฉก.นย.๒๕๓๒
๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖

     การจัดกำลัง  ฉก.นย.๒๕๓๒ สนธิกำลังจาก บก.กรม ร.๓ นย., พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย., พัน.ร.๙ กรม ร.๓ นย. สมทบด้วย ๑ กองร้อยทหารปืนใหญ่ ๑๐๕ มม., ๑ หมวดโจมตี, ๑ หมวดบิน ทร., ๑ หมวดพยาบาล, ๑ ตอนทหารช่าง, ๑ ชุดสุนัขทหาร และ ๑ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา  โดยมี น.อ.สง่า  แดงดีเลิศ ผบ.กรม ร.๓ นย.เป็น ผบ.ฉก.นย.๒๕๓๒ และ ร.ท.บรรจบ  ปรีชา  เป็น ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ฯ
ภารกิจ  ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะการก่อการร้ายทุกรูปแบบโดยเร็วที่สุด หรือยุติสงครามปฏิวัติ และสร้างสรรค์ความสงบในเขตพื้นที่ อำเภอระแงะ, อำเภอศรีสาคร, อำเภอรือเสาะ และ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
การปฏิบัติ   ทำการยึดและทำลายค่ายพักของฝ่ายตรงข้าม  ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยได้จำนวนมาก

สรุปผลการปฏิบัติ

          -  ปะทะฝ่ายตรงข้าม  ๘ ครั้ง
          -  ซุ่มโจมตีฝ่ายตรงข้าม  ๒ ครั้ง
          -  ถูกซุ่มโจมตี  ๓ ครั้ง
          -  เหยียบกับระเบิด  ๒ ครั้ง
          -  ยึดค่ายพัก ขจก.ได้  ๙ ครั้ง
          -  ยึดค่ายพัก จคม.ได้  ๕ ค่าย
          -  ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยได้จำนวนหนึ่ง

ค่ายพักแรมของ ขจก.ที่ตรวจพบ


สรุปผลการสูญเสีย

รายชื่อผู้เสียชีวิต สังกัด พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.
- ร.ต.บุญศรี  ขันอาสา

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs