เกียรติประวัติหน่วย
 ฉก.นย.๒๔๓๑
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 80 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


๑ ตุลาคม  ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๒๕

      การจัดกำลัง  ฉก.นย.๒๔๓๑  สนธิกำลังจาก  บก.กรม ร.๓ นย. , ร้อย.บก.กรม ร.๓ นย. , พัน.ร.๘ และ พัน.ร.๙  รอ.กับ ๑ กองร้อยปืนใหญ่ ๑๐๕ มม., ๑ หมวดบินทหารเรือ, ๑ หมวดพยาบาล, ๑ ตอนทหารช่าง, ๑ ชุดสุนัขทหาร และ ๑ ชุด ปจว.มี. น.อ.สงบ  ศรลัมพ์  ผบ.กรม ร.๓ นย. เป็น ผบ.ฉก.๒๔๓๑

 ภารกิจ 

     ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะการก่อการร้ายทุกรูปแบบโดยรวดเร็วที่สุด  หรือยุติสงครามปฏิวัติและสร้างสรรค์ความสงบในพื้นที่  เขตอำเภอเมือง , อำเภอรือเสาะ , อำเภอระแงะ , อำเภอศรีสาคร , อำเภอตากใบ , อำเภอสุไหงปาดี  และอำเภอสุไหงโก-ลก  ของจังหวัดนราธิวาส
 การปฏิบัติ  สามารถยึดค่ายพัก , อาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นจำนวนมาก  พร้อมกับช่วยเหลือตัวประกันกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัย

สรุปผลการปฏิบัติ

  -  ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม ๑๙ ครั้ง
  -  ฝ่ายเราเหยียบกับระเบิด   ๑ ครั้ง
  -  ช่วยเหลือตัวประกัน  ๓ ครั้ง
  -  ยึดค่าย  ขจก. ได้  ๙ ครั้ง
  -  ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์  และยุทธปัจจัยได้ คือ ปลย.เอ็ม ๑๖ จำนวน ๕ กระบอก , ปืนลูกซองยาว ๑ กระบอก  , ปืนแก๊ป ๑ กระบอก , กระสุน ปลย.เอ็ม ๑๖ จำนวน ๔๒๘ นัด , กระสุน  ปก.เอ็ม ๖๐ จำนวน  ๓๐  นัด , กระสุนปืนลูกซอง  ๑ นัด , เทปปลุกระดมมวลชน  ๑๖  ม้วน ธงรัฐปัตตานี  ๒ ผืน  ตราประจำพรรคหลายอัน , กับระเบิดและเครื่องประกอบกับระเบิด  เครื่องเวชภัณฑ์ , เสบียงอาหารแห้ง และสิ่งอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

 

 


สรุปผลการสูญเสีย 
ผู้เสียชีวิต  สังกัด พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย.

-  จ.อ.จรรยา ศรีรอด    เสียชีวิตเมื่อ  ๑๘   ธ.ค.๒๔
-  ร.ต.โกสิทธิ์ นุ้ยเมือง  เสียชีวิตเมื่อ    ๗  ม.ค.๒๕
-  จ.ท.โกมล เรืองสังข์  เสียชีวิตเมื่อ  ๓๐   พ.ค.๒๕
 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs