ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ระเบียบกองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ว่าด้วยการสนับสนุนการฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 629) 7 มิ.ย. 2560
ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ "สนับสนุนส่งเสริมระบอบประชาธิไปไตย" (ดู : 556) 16 มิ.ย. 2559
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 465) 7 ธ.ค. 2556
พระบรมราโชวาท ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ 5 ธันวาคม 2555 (ดู : 570) 3 ม.ค. 2556
คำพ่อสอน เรื่อง “ความพอดี” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 18 ธันวาคม 2540 ใจความว่า (ดู : 580) 12 มิ.ย. 2555
คำพ่อสอน เรื่อง “ความเพียร” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2516 ใจความว่า (ดู : 207) 12 มิ.ย. 2555
ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย มีอุปกรณ์สำหรับนักเพาะกาย‏ (ดู : 237) 3 ธ.ค. 2554
 
 หน้า  1 | 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs