ข่าวประชาสัมพันธ์
 พระบรมราโชวาท ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ 5 ธันวาคม 2555
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 570 คน
ประกาศวันที่  3 มกราคม 2556

พระบรมราโชวาท

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

5 ธันวาคม 2555

"คำอวยพรและคำปฏิญาณทั้งหมดที่พวกท่านได้กล่าว ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจมาก

ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี

และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และความพร้อมเพียงกันของพวกท่าน

อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ

เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่ทำให้ความพร้อมเพรียง

แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่า

บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดำรงมั่นคงต่อไป

ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็น ยั่งยืนต่อไป"

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs