ร้อย.ปืนเล็กที่ 4 ฉก.นราธิวาส 33 จัดกำลังพลในสังกัดร่วมกับประชาชน ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดพิกุลทอง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 23 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียด

เมื่อ 10 เม.ย.58 ร้อย.ปืนเล็กที่ 4 ฉก.นราธิวาส 33 จัดกำลังพลในสังกัดร่วมกับประชาชน ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดพิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

 

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs