กิจกรรมลูกเสือ
น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมคณะพบปะเยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโต๊ะครู ร.ร.ปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ (บือแนลาเมาะ) ม.4 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรีฯ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 60 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

         เมื่อ 26 ส.ค.54  น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมคณะพบปะเยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโต๊ะครู ร.ร.ปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ (บือแนลาเมาะ) ม.4 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรีฯ จากเหตุการณ์ถูกเพลิงไหม้ เมื่อ 9 ส.ค.54 โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ


 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs