กิจกรรมลูกเสือ
เมื่อ 8 พ.ค.55 ฉก.ปัตตานี 26 ร่วมกับ มศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียน บ.ป่าทุ่ง ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 59 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อ 8 พ.ค.55 ฉก.ปัตตานี 26 ร่วมกับ มศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียน บ.ป่าทุ่ง ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs