กิจกรรมลูกเสือ
น.ต.พูนศักดิ์ บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี 26 พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สวดมนต์ ฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเนินผาโลการาม อ.สายบุรี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 58 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อ 25 ก.พ.56 น.ต.พูนศักดิ์  บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี 26 พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สวดมนต์ ฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเนินผาโลการาม อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs