กิจกรรมลูกเสือ
ฉก.นราธิวาส 31 นำประชาชนในพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ 3 วัยสานสัมพันธ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส‏
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 60 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อ 6 ก.ค.56 ฉก.นราธิวาส 31 นำประชาชนในพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ 3 วัยสานสัมพันธ์  ณ ค่ายจุฬาภรณ์  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs