กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
น.ท.มนตรี โตประเสริฐ ผบ.พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. ได้ประชุมกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ เพื่อคัดเลือกประธาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียด

 

เมื่อ 11 พ.ย.55 น.ท.มนตรี  โตประเสริฐ ผบ.พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. ได้ประชุมกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ เพื่อคัดเลือกประธานกลุ่มแม่บ้าน และคณะกรรมการต่างๆ เพื่อดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมอบเงินให้กับกลุ่ม จำนวน 30,000 บาท
โดยมี คุณ เปี่ยมสุข  พรมเหมา เป็น
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs