กิจกรรม พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.
น.ท.วรรณะ ฤทธิ์ชัย ผบ.พัน ร.8 กรม ร.3 พล.นย. ประชุมแม่บ้าน พัน ร.8 ฯ เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโครงการขนมโดนัท กิจกรรมเกี่ยวกับค่ายพักแรม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกลุ่ม ณ ห้องประชุม บก.พัน ร.8 ฯ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 68 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อ 6 ก.ย.58 น.ท.วรรณะ  ฤทธิ์ชัย ผบ.พัน ร.8 กรม ร.3 พล.นย. ประชุมแม่บ้าน พัน ร.8 ฯ เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโครงการขนมโดนัท กิจกรรมเกี่ยวกับค่ายพักแรม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกลุ่ม ณ ห้องประชุม บก.พัน ร.8 ฯ

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs