กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
คุณศิริพร ฤทธิชัย ประธานกลุ่มแม่บ้านและตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.ได้เดินทางไปเยี่ยมและสอบถามอาการบุตรของ จ.อ.อนุมารถ เชื้อสาย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 60 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียด

 เมื่อ 28 เม.ย.57 คุณศิริพร  ฤทธิชัย ประธานกลุ่มแม่บ้านและตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.ได้เดินทางไปเยี่ยมและสอบถามอาการบุตรของ จ.อ.อนุมารถ  เชื้อสาย ที่ป่วยต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
ณ อาคารชุดพักประทวน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs