กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
แม่บ้าน พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่‏
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียด

กิจกรรมแม่บ้าน

เมื่อ 9 พ.ย.58 ตัวแทนแม่บ้าน พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

 

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs