กิจกรรม พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.
วันที่ 11 มีนาคม 2562 มอบเงินช่วยเหลือ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 10 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 11 มี.ค.62 น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3 พล.นย.พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ 3 จชต.

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs