กิจกรรมลูกเสือ
พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ให้กับ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมืองยะลา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 796 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อ 21-23 ธ.ค.58 พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย.ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ให้กับ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมืองยะลา จว.ยะลา เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการฝึกระเบียบวินัยให้แก่ตนเอง รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 

 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs