กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
วันที่ 11 มีนาคม 2562 กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1030 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 กลุ่มแม่บ้าน พัน.ร.8 ฯ ร่วม กลุ่มแม่บ้าน ทรภ.2 จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs